Etický kódex člena žiackeho parlamentu / Práva a povinnosti člena žiackeho parlamentu/


ziacky-parlament-2

Člen ŽP má právo:

 1. slobodne a slušne vyjadriť svoj názor,
 2. hlasovať na zasadnutí,
 3. voliť, odvolávať a byť volený do funkcií parlamentu,
 4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP,
 5. predkladať na rokovaní svoje návrhy a pripomienky,
 6. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych aktivitách, podujatiach, súťažiach
 7. podávať návrhy, odporúčania na udelenie výchovných opatrení pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok
 8. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie.

 

Člen ŽP je povinný:

 1. pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí,
 2. prichádzať na rokovanie včas,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP,
 4. dodržiavať pravidlá,
 5. obhajovať práva a záujmy žiakov,
 6. chrániť a šíriť dobré meno parlamentu a školy,
 7. ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí koordinátorovi alebo predsedovi.