Členovia žiackeho parlamentu


Členovia žiackeho parlamentu
Predseda žiackeho parlamentu: Veronika Špotáková
Podpredseda žiackeho parlamentu: Martin Uhlárik
Vedúci pedagóg: PhDr. Zlata Mišunová

Členovia žiackeho parlamentu:
4. A – Andráššy Viktória, Terézia Heljenková
5. A – Sečanský Alex , Svoreň Jakub
6. A – Jančová Laura, Mihalovičová Viktória
7. A – Homolková Simona, Fančovič David
7. B – Červenka Andrej
8. A – Uhlárik Martin, Fazekaš Simon
9. A – Špotáková Veronika, Pánis Marek

Deti v žiackom parlamente pracujú:

  • na princípe dobrovoľnosti
  • vedia vhodnou formou vyjadriť vlastný názor
  • sú tvorivé a vzájomne si pomáhajú
  • sú prirodzenou autoritou pre svojich rovesníkov
  • dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky