Vedenie školy


VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľka ZŠ : Mgr. DIANA MOSNÁ, PhD.

Zástupca riaditeľky ZŠ: Mgr. JANKA LOIŠOVÁ
Zástupca riaditeľky ZŠ: PaedDr. MILENA CHYTILOVÁ
Vedúca ŠKD: EVA ŠOÓKYOVÁ
Ekonóm ZŠ: Ing. MICHAL BELÁNYI