Vedenie školy


VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľka ZŠ : Mgr. DIANA MOSNÁ, PhD.

Zástupca riaditeľky ZŠ:
Mgr. JANKA LOIŠOVÁ
Vedúca ŠKD: EVA ŠOÓKYOVÁ
Ekonóm ZŠ: Ing. MICHAL BELÁNYI