Vedenie školy


Vedenie školy:

riaditeľka ZŠ : Mgr. Daniela Petríková

zástupca riaditeľky ZŠ: PaedDr. Oľga Mateovičová
zástupca riaditeľky ZŠ: Mgr. Janka Loišová

ekonóm ZŠ: Ing. Michal Belányi