Vedenie školy


Vedenie školy:

riaditeľka : Mgr.Daniela Petríková

zástupca : PaedDr.Oľga Mateovičová

ekonóm : Ing. Michal Belányi