Zoznam pedagógov


Pedagógov kontaktujte telefonicky v pracovných dňoch v čase 7.30 – 8.00 hod., v poobedňajších hodinách v čase 14.00 – 15.30 hod.

Mgr. Aujeský Juraj učiteľ aujeskyjur@gmail.com
Mgr. Bajbarová Mária učiteľka m.bajbarova@gmail.com
+421947487916
Mgr. Bobáková Jarmila učiteľka jarmila.bobakova@gmail.com
+421947487924
Mgr. Bubancová Mária učiteľka mariamikova59@centrum.sk
+421947487925
Cichová Iveta učiteľka ivetacichova@gmail.com
Mgr. Cisková Dana učiteľka danaodzganova@gmail.com
+421947487929
Mgr. Daráková Nikola asistentka učiteľa n.darakova@gmail.com
Mgr. Dlugošová Slavomíra učiteľka slavomira.dlugosova@gmail.com
Mgr. Falťanová Ľubica učiteľka 1.c.2018.prokofievova@gmail.com
Mgr. Farkašová Zuzana učiteľka farkz@azet.sk
Mgr. Fecková Jana asistentka učiteľa janafeckova26@gmail.com
Mgr. Filicki Jozef učiteľ filicki@centrum.sk
+421947487926
Mgr. Frigui Vargová Denisa učiteľka denisa36@gmail.com
Mgr. Gašparík Vladimír učiteľ vladimir.gasparik.347@gmail.com
Mgr. Hlistová Eva školská psychologička eva.hlistova@gmail.com
+421947487914
Mgr. Holovinová Kristína učiteľka kristina.holovinova@gmail.com
+421947487917
Mgr. Chvílová Júlia učiteľka chvilovajulia@gmail.com
+421947487921
PaedDr. Chytilová Milena učiteľka milena.chytilova@gmail.com
+421947487922
Bc. Jančíková Kornélia asistentka učiteľa korneliajancikova@gmail.com
Mgr. Jarzebowská Nikola učiteľka jarzebowska.nikola@gmail.com
+421947487919
Mgr. Kozlíková Monika učiteľka kozlikovamonika.zsp@gmail.com
+421947487920
Mgr. Královičová Terézia učiteľka kralovicova.zsprokofievova@gmail.com
+421947487913
Bc. Lišková Michaela vychovávateľka misel.liskova@gmail.com
+421947487934
Mgr. Loišová Janka zástupkyňa RŠ jloisova@gmail.com
+421947487931
Mgr. Machová Erika učiteľka merika.skola@gmail.com
+421947487927
PaedDr. Mateovičová Oľga zástupkyňa RŠ olga.mateovicova@gmail.com
+421947487911
Mgr. Mlynaričová Daniela učiteľka danielamlynaricova@gmail.com
Mgr. Molota Štefan učiteľ s.molota@gmail.com
Mgr. Mosná Diana špeciálny pedagóg
+421947487915
Mgr. Novotná Dáša učiteľka d.novotna15@gmail.com
+421947487930
Mgr. Petöová Zuzana asistentka učiteľa zuzanapetoova@yahoo.com
Mgr. Petríková Daniela riaditeľka ZŠ zsprokofievova@mail.t-com.sk
+421947487910
Pilát Maroš vychovávateľ majo.pilat16@gmail.com
+421947487936
Bc. Puterová Adriána asistentka učiteľa, vychovávateľka aputerova5@gmail.com
Mgr. Semanová Katarína učiteľka katka.semanova@gmail.com
Mgr. Slipecká Valéria vychovávateľka valeria.slipecka@centrum.sk
+421947487928
Mgr. Smolková Natália učiteľka smolkovanatalia@gmail.com
+421947487923
Šoókyová Eva vedúca vychovávateľka sookyovaeva@gmail.com
+421947487937
Mgr. Šturmankin Richard učiteľ sturmankinrichard@gmail.com
421947487932
Šuličová Vlasta vychovávateľka sulicova@gmail.com
+421947487938
Bc. Turčinová Eva asistentka učiteľa, vychovávateľka turcinova.eva@gmail.com
Mgr. Zajac Valová Lucia asistentka učiteľa luciazajac.yahoo.com
Mgr. Eva Kováčová vychovávateľka +421947 487 918