Zoznam pedagógov


Mgr Aujeský Juraj učiteľ
Mgr.. Bajbarová Mária učiteľka
Bašistová Klaudia vychovávateľka ŠKD
Mgr. Bubancová Mária učiteľka
Cichová Iveta učiteľka
Mgr. Dávidová Jana učiteľka
 Mgr. Falťanová Ľubica asistentka učiteľa
Mgr. Fecková Jana asistentka učiteľa
Mgr. Filicki Jozef  učiteľ
Mgr. Gašparík Vladimír učiteľ
Bc. Jančíková Kornélia vychovávateľka ŠKD
Mgr. Jarzebowská Nikola  učiteľka
Mgr  Královičová Terézia  učiteľka
Mgr. Loišová Janka  učiteľka
Mgr. Machová Erika učiteľka
PaeDr. Mateovičová Oľga zástupkyňa RŠ
PhDr. Mišunová Zlata učiteľka
 Mgr. Molota Štefan učiteľ
Mgr.  Muslová Božena  učiteľka
Mgr.  Petríková Daniela  riaditeľka ZŠ
 Mgr..   Potočková Oľga  učiteľka
Bc. Puterová Adriána asistentka učiteľa
 Mgr.  Smolková Natália vychovávateľka ŠKD
 Mgr. Stegmannová Gabriela učiteľka
Šoókyová Eva vychovávateľka ŠKD
Šuličová Vlasta vychovávateľka ŠKD