Zoznam pedagógov


 

 

Mgr Aujeský Juraj učiteľ
Mgr. Bajbarová Mária učiteľka
Bašistová Klaudia vychovávateľka ŠKD
Mgr. Bubancová Mária učiteľka
Cichová Iveta učiteľka
Mgr. Dávidová Jana učiteľka
 Mgr. Falťanová Ľubica učiteľka
Mgr. Farkašová Zuzana učiteľka
Mgr  Fecková Jana asistentka učiteľa
Mgr Filicki Jozef učiteľ
Mgr.  Frigui Vargová Denisa učiteľka
Mgr. Gašparík Vladimír učiteľ
Mgr.  Chupáčová Daniela asistentka učiteľa
Bc. Jančíková Kornélia  asistentka učiteľa
Mgr. Jarzebowská Nikola  učiteľka
Mgr. Kozlíková Monika  učiteľka
Mgr.  Kralovičová Terézia  učiteľka
Mgr. Loišová Jana  učiteľka
Mgr. Machová Erika  učiteľka
PaedDr. Mateovičová Oľga zástupkyňa ZŠ
PhDr. Mišunová Zlata  učiteľka
Mgr. Mlynaričová Daniela  učiteľka
 Mgr. Molota Štefan učiteľ
Mgr. Muslová Božena učiteľka
Mgr Petríková Daniela riaditeľka školy
Mgr. Pastoreková Júlia učiteľka
Bc. Puterová Adriana asistentka učiteľa
Mgr. Semanová Katarína učiteľka
Mgr. Smolková Natália učiteľka
Sopúch Peter vychovávateľ ŠKD
Šoókyová Eva vychovávateľka ŠKD
Mgr Šturmankin Richard učiteľ
Šuličová Vlasta vedúca vychovávateľka ŠKD
Mgr. Valéria Kováčová vychovávateľka ŠKD
Peter Sopúch vychovávateľ ŠKD