Zoznam pedagógov


Pedagógov kontaktujte telefonicky v pracovných dňoch v čase 7.30 – 8.00 hod., v poobedňajších hodinách v čase 14.00 – 15.30 hod.

Mgr. Aujeský Juraj učiteľ aujesky.juraj@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487611
Mgr. Bajbarová Mária učiteľka bajbarova.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487916
Mgr. Bobáková Jarmila učiteľka bobakova.jarmila@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487924
Mgr. Bubancová Mária učiteľka bubancova.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487925
Cichová Iveta učiteľka cichova.iveta@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487929
Mgr. Cisková Dana učiteľka ciskova.dana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487612
Mgr. Daráková Nikola asistentka učiteľa darakova.nikola@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487613
Mgr. Dlugošová Slavomíra učiteľka dlugosova.slavomira@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487614
Mgr. Falťanová Ľubica učiteľka faltanova.lubica@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487930
Mgr. Farkašová Zuzana učiteľka farkasova.zuzana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487615
Mgr. Fecková Jana asistentka učiteľa feckova.jana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487616
Mgr. Filicki Jozef učiteľ filicki.jozef@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487926
Mgr. Frigui Vargová Denisa učiteľka frigui-vargova.denisa@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487617
Mgr. Gašparík Vladimír učiteľ gasparik.vladimir@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487618
Mgr. Hlistová Eva školská psychologička hlistova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487914
Mgr. Holovinová Kristína učiteľka holovinova.kristina@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487917
Mgr. Dávidová Jana učiteľka davidova.jana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487921
PaedDr. Chytilová Milena učiteľka chytilova.milena@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487922
Bc. Jančíková Kornélia asistentka učiteľa jancikova.kornelia@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487619
Mgr. Jarzebowská Nikola učiteľka jarzebowska.nikola@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487919
Mgr. Kozlíková Monika učiteľka kozlikova.monika@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487920
Mgr. Královičová Terézia učiteľka kralovicova.terezia@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487913
Bc. Lišková Michaela vychovávateľka liskova.michaela@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487934
Mgr. Loišová Janka zástupkyňa RŠ loisova.janka@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487931
Mgr. Machová Erika učiteľka machova.erika@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487927
Mgr. Molnárová Stanislava učiteľka molnarova.stanislava@zsprokofievova.petrzalka.sk
Mgr. Mlynaričová Daniela učiteľka mlynaricova.daniela@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487620
Mgr. Molota Štefan učiteľ molota.stefan@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487621
Mgr. Mosná Diana špeciálny pedagóg mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487915
Mgr. Jaurová Katarína učiteľka jaurova.katarina@zsprokofievova.petrzalka.sk
Mgr. Petöová Zuzana asistentka učiteľa petoova.zuzana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487622
Mgr. Petríková Daniela riaditeľka ZŠ riaditelstvo@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487910
Pilát Maroš vychovávateľ pilat.maros@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487936
Bc. Puterová Adriána asistentka učiteľa, vychovávateľka puterova.adriana@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487623
Mgr. Semanová Katarína učiteľka semanova.katarina@zsprokofievova.petrzalka.sk
Mgr. Slipecká Valéria vychovávateľka slipecka.valeria@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487928
Mgr. Smolková Natália učiteľka smolkova.natalia@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487923
Šoókyová Eva vedúca vychovávateľka sookyova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487937
Mgr. Šturmankin Richard učiteľ sturmankin.richard@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487932
Šuličová Vlasta vychovávateľka sulicova.vlasta@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487938
Bc. Turčinová Eva asistentka učiteľa, vychovávateľka turcinova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947487624
Mgr. Zajac Valová Lucia asistentka učiteľa zajac-valova.lucia@zsprokofievova.petrzalka.sk
Mgr. Eva Kováčová vychovávateľka kovacova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk +421947 487 918