Obrázky


V 3.E sú veľkí milovníci technológií, preto sa veľmi potešili zadaniu z informatiky. Úlohou bolo zostaviť PC podľa vlastnej fantázie, z rôznych materiálov a komponentov. Bola to zábava!Dátum: 13.4.2022Predmet: InformatikaVyučujúci: Mgr. Július Šiko, Bc. Eva Turčinová

Stavba počítača v 3.EŠKOLSKÝ PORIADOK Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a […]

Oznam