Rodičovské združenie Základná škola Prokofievova


Údaje o nás:
• IČO: 52371191
• Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ Prokofievova
• Právna forma: Občianske združenie
• Sídlo: Prokofievova 999/5, 85101 Bratislava – Petržalka
• Zápis v zozname prijímateľov 2% (3%) podielu zaplatenej dane: TU

 

Kontakty_predsedovia tried

Členský príspevok do rodičovského združenia