Novinky


V roku 2019 sme vybudovali pre naše deti krásny priestor herne ŠKD, ktorý sme plánovali slávnostne otvoriť, čo nám však prekazilo pandemické obdobie. Keďže herňu stále nemôžete osobne zhliadnuť, chceme Vám ju aspoň týmto spôsobom odprezentovať. Plánujeme ju využívať na celoklubové aktivity – čo doteraz z protiepidemických opatrení stále nemôžeme, […]

Herňa ŠKD


Žiaci z 3.E si vytvorili vlastnú spoločenskú hru, ktorú odprezentovali svojim spolužiakom. Využili svoju fantáziu a vytvorili tak niečo nové a zaujímavé. Hru si spoločne zahrali a bola to zábava!                                                                                                                   Mgr. Július Šiko, Bc. Evka Turčinová 25.11.2021

Tvorivosť v 3.E


KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV ________________________________________   PRIEZVISKO A MENO DEŇ KONZULTAČNÉ HODINY PaedDr. Chytilová Milena štvrtok 14:00 – 16:00 Mgr. Loišová Janka streda 14:00 – 16:00 Mgr. Andrik Edit štvrtok 14:00 – 15:00 Mgr. Aujeský Juraj pondelok 14:00 – 15:00 Mgr. Bajbárová Mária pondelok 13:00 – 14:00 Mgr. Bobáková Jarmila […]

Konzultačné hodiny pre rodičov  PRIEZVISKO A MENO FUNKCIA TELEFONICKÝ KONTAKT EMAILOVÁ ADRESA Mgr. Mosná Diana, PhD. riaditeľka školy 947 487 910 mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk PaedDr. Chytilová Milena zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka 3.B 948 942 707 chytilova.milena@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Loišová Janka zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka 3.D 947 487 911 loisova.janka@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Andrik Edit triedna učiteľka 1.A 947 […]

Zoznam pedagógov


Vážení rodičia, žiadame Vás obratom o potvrdenie záujmu o antigénové testy v počte 5 ks na žiaka ( netýka sa to žiakov, ktorí obdržali antigénové testy v septembri 2021 (25 ks). V prípade záujmu o testovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Termín prejavenie záujmu o testovacie […]

Záujem o antigénové testy – 26.10.2021
Aj my sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a o skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Najviac sa im však páčila ochutnávka rôznych druhov mlieka, od klasického neochuteného, cez banánové, jahodové až po čokoládové.    

Svetový Deň mlieka v ŠKDVážení rodičia, v týchto dňoch bolo spustené 3. kolo distribúcie samotestovania žiakov v domácom prostredí. V prípade záujmu o samotestovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek. […]

Samotestovanie žiakov – 3. koloKLOKTACIE TESTY          Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport umožňuje jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí […]

Kloktacie PCR testy


ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTOVANIE V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a […]

Antigénové samotestovanie


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že škola sa nachádza od 22.11.2021 v červenej  fáze. Trieda 1.C bude v karanténe do 30.11.2021. Trieda 3.B bude v karanténe do 1.12.2021. Trieda 5.A bude v karanténe od 25.11.2021 do 4.12.2021. Trieda 4.A bude v karanténe od 29.11.2021 do 8.12.2021. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať od […]

Novinky – červená fázaOZNAM K PLATBÁM ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 2021/2022 ŠJ pri ZŠ Prokofievova 5  Výška stravnej jednotky:         1.stupeň: 1, 21 €/deň 2.stupeň: 1, 30 €/deň Režijné náklady: 10 €/mesiac      Odporúčame rodičom, aby si nastavili trvalý príkaz na sumu:   1.stupeň 33 €/mesiac 2.stupeň 34,7 €/mesiac Strava sa uhrádza mesiac […]

Oznam ŠJO Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho […]

Oznam – k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím ...
Naša záhradka Po rekonštrukcii kanalizácie a následnej oprave chodníka pred budovou školy nám zo zeleného zátišia zostal kus Sahary posiatej kameňmi a stavebným odpadom. V daždivom počasí stihol zarásť burinou. Aby sme na uvedenom úseku mohli začať s úpravami, bolo potrebné skultivovať pozemok, s čím nám pomohla VPS ( pán Róbert Marek obratom zareagoval na […]

Naša záhradka


Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť… V súvislosti s budovaním odborných učební  sme na škole vyraďovali starý a nepotrebný nábytok. V rámci predmetu Technika sa s vervou do rozoberania, rozbíjania pustili aj žiaci 2. stupňa. Pod taktovkou vyučujúcich pracovali naši žiaci v plnom pracovnom nasadení. Fotografie sú svedkom toho, že ich práca tešila […]

Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť…

Vážení rodičia, vyplnením žiadostí Vám budú vrátené preplatky za čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD, kaucia a preplatky za stravné v ŠJ za školský rok 2020/2021. Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD Žiadosť o vrátenie kaucie za stravné zo ŠJ Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu  

Preplatok za ŠKD

Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny

Vážení rodičia, 26.4 .2021 (v pondelok) bude obnovená povinná prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov  ZŠ. Žiaci  2. stupňa budú vstupovať do budovy školy od 7:30 h do 7:55 h bočným vchodom. Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa: prekrytie horných dýchacích ciest, preukázanie sa platným antigénovým testom, vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti […]

Obnovenie vyučovania od 26.4.2021.Vážení rodičia budúcich prvákov,         všetci žijeme zvláštnu dobu poznamenanú pandémiou, ktorá vážnym spôsobom zasiahla a stále zasahuje do našich životov. Niektoré tradície musia nahradiť nové skutočnosti, ktoré sa stávajú realitou súčasných dní. Jednou z týchto udalostí je aj zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. O prvý, slávnostný kontakt so školou budú […]

Zápis do 1. ročníka ZŠ


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 17.5.2021 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 17.5.2021 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.  

Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR, MČ Petržalka, ÚVZ SR

Testovanie výplachom ústnej dutiny Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze […]

Sčítanie obyvateľov 2021Prosím tých rodičov, ktorí majú záujem o prezenčnú výučbu svojho dieťaťa v 1. – 4. ročníku od 22. 3. 2021, aby svoje dieťa obratom prihlásili vyplnením dotazníka. Vyjadrenie záujmu je podmienené splnením už známych podmienok (potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, negatívne výsledky testov rodičov), vyplnením online dotazníka. Žiadam rodičov, aby sa […]

Záujem o prezenčné vzdelávanie od 22.3.2021


Vážení rodičia, na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021 prezenčne – prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému […]

Záujem o prezenčné vyučovanie
Vážení rodičia, mestská časť Bratislava-Petržalka zvažuje možnosť zabezpečenia prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ na prvom stupni v budúcom týždni (od 15.2.2021). V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste vyjadrili svoj záujem o otvorenie ZŠ za známych podmienok (potvrdenie o bezinfečnosti, negatívny antigénový test aspoň jedného zo zákonných zástupcov), vyplnením […]

Záujem o otvorenie škôl