Novinky


Vážení rodičia, mestská časť Bratislava-Petržalka zvažuje možnosť zabezpečenia prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ na prvom stupni v budúcom týždni (od 15.2.2021). V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste vyjadrili svoj záujem o otvorenie ZŠ za známych podmienok (potvrdenie o bezinfečnosti, negatívny antigénový test aspoň jedného zo zákonných zástupcov), vyplnením […]

Záujem o otvorenie škôl


Rozhodnutie MČ Petržalka o obnovení vyučovania v ZŠ od 22.2.2021 Rozhodnutie o obnovení vyučovania od 15.2.2021 Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 8.2.2021 Oznam ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vážení rodičia, na základe informácií vydaných ministerstvom školstva výučba žiakov 2. stupňa ZŠ bude […]

Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR aktualizované 18.2.2021
Vážení rodičia, v súlade s manuálom NÁVRAT DO ŠKÔL 2021 a novým usmerneniami MŠVVaŠ potrebujeme veľmi rýchlo zistiť záujem rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ o návrat žiakov do školy. Veľmi pekne Vás prosím, aby ste vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke školy. Na základe záujmu žiakov, rodičov […]

Dotazník – návrat do škôl 2021Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do rady školy za rodičov. Na základe výsledkov volieb sa členmi Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5 na najbližšie volebné obdobie, teda od 19.11.2020 do 18.11.2024 stávajú:   Marika TOPOĽSKÁ, dipl. um. 75,6% hlasov Mgr. Marián MESÁROŠ […]

Výsledky volieb do rady školy

Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Pripomíname si  krásu jesennej prírody, farieb, chuti ovocia a aktivity spojené s dňom jablka, úctou k starším, halloween. Októbrové popoludnia v našom školskom klube bývajú plné nápadov a radosti Strihá sa, lepí, aranžuje. Vďaka všetkým šikovným rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach vytvoriť farebnú jesennú výstavku.

Jeseň v ŠKD
ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA DŇA 02.09.2020 – prípravný ročník, 1.ročník ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA DŇA 02.09.2020 – 2. – 9. ročník Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

2.9.2020


Vytvorili sme online hru ImO, v ktorej si deti precvičujú tvorenie, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, pamäť a iné. ImO odporúča aj MŠVVaŠ SR cez projekt https://www.ucimenadialku.sk/. Až do konca augusta sa deti ZŠ a MŠ stále môžu zdarma hrať. Sme veľmi radi, že program i naďalej využívajú a že sa k nemu vracajú. Na ZŠ […]

Učíme sa netradične – online hra- program ImO.
Vážení rodičia, V nasledujúcich odkazoch nájdete prihlášky do ŠKD na budúci školský rok – 2020/2021. Vzhľadom k momentálnej situácii využívame túto formu, prosíme Vás o ich vyplnenie. Po znovuotvorení školských zariadení budeme prihlášky aktualizovať v písomnej forme s Vašim podpisom. Ďakujeme Vedenie školy Predbežná prihláška dieťaťa 2. – 5. ročníka do ŠKD pri ZŠ […]

Predbežné prihlášky na šk. rok 2020/2021


VÁŽENÍ RODIČIA, VZHĽADOM NA TO, ŽE VYUČOVANIE JE AŽ DO ODVOLANIA PRERUŠENÉ, ŽIADAM VÁS, ABY STE  ZRUŠILI TRVALÉ PRÍKAZY NA ÚHRADU ŠKD. AK NIEKOMU PLATBA NA MESIAC APRÍL ODIŠLA, POPLATOK VRÁTIME. ĎAKUJEM. MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ RIADITEĽKA ŠKOLY

Oznam o platbách ŠKDDňa: 4.3.2020 žiaci z 2. A triedy navštívili interaktívnu a edukačnú výstavu „Doba kamenná“. Výstava je inštalovaná v centre VIVO Bratislava na Vajnorskej 100. V úvodných aktivitách sa deti preobliekali do kostýmov z doby kamennej a preniesli sa do čias predhistorického obdobia, pričom  zažili neopakovateľné edukačné dobrodružstvo. Pútavou, vzrušujúcou, edukačno-zábavnou formou sa dozvedeli viac o histórii ľudstva, o živote pradávnych […]

Interaktívna a edukačná výstava – Doba kamennáFašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom ŠKD sa dňa 12.2.2020  ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa premenili na víly, princezné, pirátov a rôzne zvieratká, tancovali a súťažili. Prežili sme veselé popoludnie, na ktoré budú deti určite radi spomínať. Boli masky, veľký […]

Fašiangový harmatanec v ŠKD
9.12.2019 sa v Tvoroch mesta žúrovalo. 🥳 Žúr spestrilo Divadlo na hojdačke s predstavením Na zemi dobre mi, ale počas žúrky sme stihli zhodnotiť doterajšie aktivity nášho skoro ročného pôsobenia., ktoré sú zaznamenané v novučičkej brožúrke Tvory mesta, občerstviť sa a potešili nás i pracovno-herné zošity pre každého tvoráka.  

Tvory mesta – Žúr

Deti zo ŠKD zúčastnili tvorivých dielní v CIK CAK Centre v rámci projektu „To, čo nás spája 2019″, ktorého cieľom je integrácia ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom výtvarnej tvorby. Vernisáž výtvarných diel prebieha v CCCentre 13.11 – 28. 11. 2019.

To, čo nás spája…

25.10. 2019 deti vstúpili na vysokoškolskú pôdu – na Fakultu architektúry STU a na doobedie sa stali mladými architektmi. Lektori – Ing. arch. Zora Pauliniová, Ing. arch. Ján Urban a spolupracovníci pripravili pre deti veľmi zaujímavý deň, kde sa formou zážitkového vzdelávania oboznamovali s obsahom termínu „verejný priestor“, jeho významom a dôležitosťou. Na […]

Tvoríme námestie pre nás 25.10.2019

23.10.2019 sa deti zo ŠKD zúčastnili tvorivých dielní v CIK CAK Centre v rámci projektu „To, čo nás spája 2019″, ktorého cieľom je integrácia ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom výtvarnej tvorby. Vernisáž výtvarných diel sa uskutoční v CC Centre 13.11 – 28. 11. 2019.

To, čo nás spája 2019