Novinky30. júna sme ukončili školský rok 2021/2022. Žiaci si prevzali vysvedčenia, p. riaditeľka odovzdala ocenenia a deti vykročili v ústrety letným prázdninám. Samozrejme boli tu aj takí, ktorí sa do školských lavíc našej školy už nevrátia – naši deviataci. Ich dnešná rozlúčka bola presne taká, ako sa patrí a my im […]

Posledný školský deň
Koncom mája sa deti zo ŠKD zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorá bola vyhlásená pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma.Deti ilustrovali bájky ako „Tiger a láska, Zrnko ryže a Kameň“.Základným kritériom hodnotenia výtvarných prác bola ich originalita a umelecká kvalita. Pri výbere prác […]

Indické bájky očami slovenských detíVážení rodičia, v dňoch 28.6.2022 a 29.6. 2022 bude končiť vyučovanie pre žiakov 2. stupňa 4. vyučovacou hodinou o 11:45 h kvôli zvyšujúcim sa teplotám počasia. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka ZŠ

Oznam
S deťmi z 3. ročníka v ŠKD sme sa 22.6.2022 v rámci workshopu „Intervencie pri rieke“ v rámci projektu DANUrB+  a prostredníctvom združenia Tvory mesta vybrali k Chorvátskemu ramenu, kde sme sa dozvedeli  o pôvodnej podobe Chorvátskeho ramena, jeho premenách a taktiež o premenách jeho širšieho okolia v priebehu dejín, podľa čoho dostala Petržalka svoj názov […]

Intervencie pri rieke


Vážení rodičia,z prevádzkových dôvodov sa dňa 30.6.2022 nebude vydávať obed ani pre l.stupeň.Deti sú automaticky odhlásené. ŠKD BUDE V PREVÁDZKE DO 14:00 HOD. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie ZŠ

Oznam
1. jún. Je to deň všetkých detí – malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň, plný hier, zábavy a radosti. A inak to nebolo ani na našej škole, kde čakalo na deti zážitkové dopoludnie.Pedagógovia školy v spolupráci so ZUŠ Prokofievova 5 a LeavingRoom. sk  pripravili pre deti skvelé dopoludnie […]

Deň detí


Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu zisťujeme záujem zo strany rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby […]

Oznam
Dňa 26.5.2022 sa žiaci 2. stupňa a deti ŠKD zúčastnili besedy na tému – SPOZNÁVAME INÉ KULTÚRY, ktorú prezentoval tajomník občianskeho združenia Slovindia p. Ivan Malek. Pútavým rozprávaním priblížil žiakom kultúru ďalekej, exotickej Indie – krajiny, ktorá dala celému svetu nulu a aj arabské číslice, ktoré dnes používame a ktoré majú pôvod v Indii. […]

Beseda – Spoznávame iné kultúry
Dňa 25.5.2022 sme usporiadali v rámci ŠKD celoklubovú športovú akciu – ŠKD V POHYBE. Keďže nám počasie dnes neprialo, presťahovali sme sa na do školských telocviční, kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Športový deň bol pre deti plný smiechu, zábavy a radosti z pohybu. Všetci pretekali ako o dušu a tak sa víťazmi stali všetky […]

ŠKD v pohybe


Vážení rodičia,dňa 13.6.2022 začne prebiehať na našej škole rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, aby sa v školskom roku 2022/2023 mohli deti stravovať v novom a kultúrnom prostredí.Z tohto dôvodu nám bude dovážaná balená strava pre I.stupeň z inej školskej jedálne.Prosíme rodičov, ktorí nemajú záujem o túto formu stravovania, aby dali do stredy 18.5.2022 informáciu vedúcej školskej […]

Oznam
Vážení rodičia,ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h. Predbežná prihláška do ŠKD

Predbežná prihláška do ŠKD


Deň Zeme je každý rok 22.apríla.Tento deň sme si pripomenuli aj v ŠKD rôznymi aktivitami, ktoré primerane veku pre deti pripravili vychovávatelia v ŠKD.Deti si spoločne pozreli video – Deň Zeme, v oddeleniach riešili pracovné listy s tematikou Dňa Zeme, formou brainstormingu triedili odpad, skladali puzzle, interaktívne súťažili v kvíze o životnom […]

Deň Zeme v ŠKD
Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ


Dňa 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou o 12:40 h. Z organizačných dôvodov bude dňa 6.4.2022 udelené riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa a žiakov III.D a IV.C triedy. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka školy

Oznam
Príjemný je pohľad na kreatívnu činnosť žiakov 2.A triedy, ktorá sa udiala 24.3.2022 priamo v reštaurácii MAKERY. Naučili sa niečo nové, zabavili sa, dali priechod svojej fantázii a na záver si aj pochutnali na vlastnoručne upečených  cookies. S balíčkom zvyšných svojich výrobkov sa pyšne vrátili do školy. Viac fotografií nájdete TU

Spoločné pečenie 2.A


Vážení rodičia,v  piatok 1.4.2022 sa bude konať zápis budúcich prváčikov.Chceme Vás požiadať, (ak to je možné), aby ste si vybrali svoje dieťa zo školského klubu detí skôr – najlepšie do 15:00 hod.Tým by ste nám pomohli pri organizácii Zápisu do 1.ročníka, nakoľko sú do nej zapojené aj vychovávateľky ŠKD.Za porozumenie ďakujeme.PaedDr. […]

Zápis do 1.ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023


„Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať.“ Prelúskali sme sa dvoma veselými príbehmi, porozmýšľali, čo je vlastne šťastie a prečo spieva Etna. V príbehoch sme našli odpovede na jednoduché i zložitejšie otázky, potom sme sa zahrali na umelcov. Vymysleli sme postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo, nakreslili obrázok. Do súťaže […]

Súťaž – Čitateľský oriešok v 3.A a 3.BVážení rodičia, predstavujeme Vám nové Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova, ktoré sú k nahliadnutiu TU a následne Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s novými stanovami Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova v priloženom dotazníku.Termín hlasovania je 18.3.2022 do 18:00 h. Hlasovanie – Nové stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova

Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ ProkofievovaV našej základnej škole je od marca 2022 umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty. Automat je umiestnený vo vestibule školy, kde si môže dieťa kúpiť mliečnu alebo inú desiatu. Automat je zatiaľ za nedotované ceny. Dotovaná verzia sa chystá v priebehu budúceho školského roku, zatiaľ poskytujeme školský […]

Mliečny automat
Pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiaci predložia triednemu učiteľovi Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast), ktorý má […]

Uvoľňovanie opatrení v školách od 25.2.2022