Novinky


OZNAM

Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom a priaznivcom našej školy,

že naša škola má novú webovú stránku.


Nájdete ju na adrese

https://zsprokofievova.edupage.org/.

Veríme, že sa Vám bude páčiť a jej nový dizajn si rýchlo obľúbite.

Stránka školy, na ktorej sa nachádzate, nebude aktualizovaná,

všetky aktuálne informácie zo života školy nájdete na našej novej

web stránke.


ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI


OZNAM K PLATBÁM ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Podmienkou prihlásenia na stravu je vyplnený a odovzdaný zápisný lístok stravníka na školský rok 2022/2023 a uhradený poplatok za stravu.

Vzniknutý preplatok Vám bude vrátený na konci školského roka 2022/2023.

Strava sa uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci na číslo účtu ŠJ: 

SK66 5600 0000 0094 0108 0014

VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY:

1.stupeň: 1,21 Eur/deň
2.stupeň: 1,30 Eur/deň

REŽIJNÉ NÁKLADY: 10 Eur/mesiac

Odporúčame rodičom, aby si nastavili trvalý príkaz na sumu:   

1.stupeň          34,2 Eur/mesiac

2.stupeň          36 Eur/mesiac

Žiakovi, ktorý nebude mať odovzdaný Zápisný lístok a nebude mať uhradený poplatok za stravu na mesiac september do 27.8.2022 sa nevydá 5.septembra obed.

Zápisný lístok do ŠJ

Zápisný lístok na stravovanie dieťaťa si môžete vytlačiť, vyplniť a následne poslať mailom na adresu: jedalen@zsprokofievova.petrzalka.sk.
Osobne si ho môžete vyzdvihnúť počas stránkových hodín 24.8.2022 t.j. streda od 9:30 do 13:30 hod.

 Soňa Záhorcová
 vedúca Š
J


ZOZNAM POMÔCOK

Zoznam pomôcok 1.ročník

Zoznam pomôcok 2.ročník

Zoznam pomôcok 3.ročník

Zoznam pomôcok 4.ročník

Zoznam pomôcok 2. stupeň


OZNAM O VRÁTENÍ PREPLATKOV ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2021/2022

Vážení rodičia,

preplatky za stravné za školský rok 2021/2022 budú hromadne vrátené do konca augusta 2022.

Ďakujeme za pochopenie.