Kontakt


Kontaktná adresa :
ZŠ PROKOFIEVOVA 5
BRATISLAVA
851 01

RIADITEĽKA ZŠ:

Mgr. DIANA MOSNÁ, PhD.
ZŠ Prokofievova 5
851 01 Bratislava

IČO  31754911

tel+421 947 487 910

mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZŠ/SEKRETARIÁT ZŠ:

Mgr. JANKA LOIŠOVÁ

sekretariat@zsprokofievova.petrzalka.sk

tel:  0947 487 911


EKONÓM ZŠ:

Ing. MICHAL BELÁNYI

tel:  0947 487 912

ekonomia@zsprokofievova.petrzalka.sk

ŠKD:

 

tel:   

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

SOŇA ZÁHORCOVÁ

tel: 0947 487 939

jedalen@zsprokofievova.petrzalka.sk