Uncategorized


Vážení rodičia,dňa 13.6.2022 začne prebiehať na našej škole rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, aby sa v školskom roku 2022/2023 mohli deti stravovať v novom a kultúrnom prostredí.Z tohto dôvodu nám bude dovážaná balená strava pre I.stupeň z inej školskej jedálne.Prosíme rodičov, ktorí nemajú záujem o túto formu stravovania, aby dali do stredy 18.5.2022 informáciu vedúcej školskej […]

Oznam


Vážení rodičia,ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h. Predbežná prihláška do ŠKD

Predbežná prihláška do ŠKD


Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vás informujeme, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť […]

Uvoľnenie opatrení v školách a školských zariadeniach v súvislosti s ...Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ

Dňa 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou o 12:40 h. Z organizačných dôvodov bude dňa 6.4.2022 udelené riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa a žiakov III.D a IV.C triedy. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka školy

Oznam


Vážení rodičia,v  piatok 1.4.2022 sa bude konať zápis budúcich prváčikov.Chceme Vás požiadať, (ak to je možné), aby ste si vybrali svoje dieťa zo školského klubu detí skôr – najlepšie do 15:00 hod.Tým by ste nám pomohli pri organizácii Zápisu do 1.ročníka, nakoľko sú do nej zapojené aj vychovávateľky ŠKD.Za porozumenie ďakujeme.PaedDr. […]

Zápis do 1.ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023


„Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať.“ Prelúskali sme sa dvoma veselými príbehmi, porozmýšľali, čo je vlastne šťastie a prečo spieva Etna. V príbehoch sme našli odpovede na jednoduché i zložitejšie otázky, potom sme sa zahrali na umelcov. Vymysleli sme postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo, nakreslili obrázok. Do súťaže […]

Súťaž – Čitateľský oriešok v 3.A a 3.BVážení rodičia, predstavujeme Vám nové Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova, ktoré sú k nahliadnutiu TU a následne Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s novými stanovami Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova v priloženom dotazníku.Termín hlasovania je 18.3.2022 do 18:00 h. Hlasovanie – Nové stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova

Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova


V našej základnej škole je od marca 2022 umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty. Automat je umiestnený vo vestibule školy, kde si môže dieťa kúpiť mliečnu alebo inú desiatu. Automat je zatiaľ za nedotované ceny. Dotovaná verzia sa chystá v priebehu budúceho školského roku, zatiaľ poskytujeme školský […]

Mliečny automat


Pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiaci predložia triednemu učiteľovi Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast), ktorý má […]

Uvoľňovanie opatrení v školách od 25.2.2022Vážení rodičia, vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol celú našu spoločnosť. Neistotu, strach a obavy prežívajú nielen dospelí, ale aj deti, ktoré súčasnú situáciu vnímajú a môže v nich vyvolávať zmätok a strach.„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz […]

Hovorme s deťmi o vojne v Ukrajine

V roku 2019 sme vybudovali pre naše deti krásny priestor herne ŠKD, ktorý sme plánovali slávnostne otvoriť, čo nám však prekazilo pandemické obdobie. Keďže herňu stále nemôžete osobne zhliadnuť, chceme Vám ju aspoň týmto spôsobom odprezentovať. Plánujeme ju využívať na celoklubové aktivity – čo doteraz z protiepidemických opatrení stále nemôžeme, […]

Herňa ŠKD


KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV ________________________________________   PRIEZVISKO A MENO DEŇ KONZULTAČNÉ HODINY PaedDr. Chytilová Milena štvrtok 14:00 – 16:00 Mgr. Loišová Janka streda 14:00 – 16:00 Mgr. Andrik Edit štvrtok 14:00 – 15:00 Mgr. Aujeský Juraj pondelok 14:00 – 15:00 Mgr. Bajbárová Mária pondelok 13:00 – 14:00 Mgr. Bobáková Jarmila […]

Konzultačné hodiny pre rodičov


PRIEZVISKO A MENO FUNKCIA TELEFONICKÝ KONTAKT EMAILOVÁ ADRESA Mgr. Mosná Diana, PhD. riaditeľka školy 947 487 910 mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Loišová Janka zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka 3.D 947 487 911 loisova.janka@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Andrik Edit triedna učiteľka 1.A 947 487 922 andrik.edit@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Aujeský Juraj triedny učiteľ 5.A aujesky.juraj@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Bajbárová Mária […]

Zoznam pedagógovVážení rodičia, žiadame Vás obratom o potvrdenie záujmu o antigénové testy v počte 5 ks na žiaka ( netýka sa to žiakov, ktorí obdržali antigénové testy v septembri 2021 (25 ks). V prípade záujmu o testovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Termín prejavenie záujmu o testovacie […]

Záujem o antigénové testy – 26.10.2021Vážení rodičia, v týchto dňoch bolo spustené 3. kolo distribúcie samotestovania žiakov v domácom prostredí. V prípade záujmu o samotestovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek. […]

Samotestovanie žiakov – 3. koloKLOKTACIE TESTY          Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport umožňuje jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí […]

Kloktacie PCR testy


ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTOVANIE V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a […]

Antigénové samotestovanie


OZNAM K PLATBÁM ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 2021/2022 ŠJ pri ZŠ Prokofievova 5  Výška stravnej jednotky:         1.stupeň: 1, 21 €/deň 2.stupeň: 1, 30 €/deň Režijné náklady: 10 €/mesiac      Odporúčame rodičom, aby si nastavili trvalý príkaz na sumu:   1.stupeň 33 €/mesiac 2.stupeň 34,7 €/mesiac Strava sa uhrádza mesiac […]

Oznam ŠJ
O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho […]

Oznam – k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím ...


Naša záhradka Po rekonštrukcii kanalizácie a následnej oprave chodníka pred budovou školy nám zo zeleného zátišia zostal kus Sahary posiatej kameňmi a stavebným odpadom. V daždivom počasí stihol zarásť burinou. Aby sme na uvedenom úseku mohli začať s úpravami, bolo potrebné skultivovať pozemok, s čím nám pomohla VPS ( pán Róbert Marek obratom zareagoval na […]

Naša záhradkaVážení rodičia, vyplnením žiadostí Vám budú vrátené preplatky za čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD, kaucia a preplatky za stravné v ŠJ za školský rok 2020/2021. Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD Žiadosť o vrátenie kaucie za stravné zo ŠJ Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu  

Preplatok za ŠKD


Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny


Vážení rodičia, 26.4 .2021 (v pondelok) bude obnovená povinná prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov  ZŠ. Žiaci  2. stupňa budú vstupovať do budovy školy od 7:30 h do 7:55 h bočným vchodom. Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa: prekrytie horných dýchacích ciest, preukázanie sa platným antigénovým testom, vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti […]

Obnovenie vyučovania od 26.4.2021.Vážení rodičia budúcich prvákov,         všetci žijeme zvláštnu dobu poznamenanú pandémiou, ktorá vážnym spôsobom zasiahla a stále zasahuje do našich životov. Niektoré tradície musia nahradiť nové skutočnosti, ktoré sa stávajú realitou súčasných dní. Jednou z týchto udalostí je aj zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. O prvý, slávnostný kontakt so školou budú […]

Zápis do 1. ročníka ZŠ


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 17.5.2021 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 17.5.2021 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.  

Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR, MČ Petržalka, ÚVZ SR
Testovanie výplachom ústnej dutiny Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze […]

Sčítanie obyvateľov 2021


Prosím tých rodičov, ktorí majú záujem o prezenčnú výučbu svojho dieťaťa v 1. – 4. ročníku od 22. 3. 2021, aby svoje dieťa obratom prihlásili vyplnením dotazníka. Vyjadrenie záujmu je podmienené splnením už známych podmienok (potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, negatívne výsledky testov rodičov), vyplnením online dotazníka. Žiadam rodičov, aby sa […]

Záujem o prezenčné vzdelávanie od 22.3.2021Vážení rodičia, na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021 prezenčne – prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému […]

Záujem o prezenčné vyučovanie