UncategorizedVážení rodičia, v dňoch 28.6.2022 a 29.6. 2022 bude končiť vyučovanie pre žiakov 2. stupňa 4. vyučovacou hodinou o 11:45 h kvôli zvyšujúcim sa teplotám počasia. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka ZŠ

Oznam

Vážení rodičia,z prevádzkových dôvodov sa dňa 30.6.2022 nebude vydávať obed ani pre l.stupeň.Deti sú automaticky odhlásené. ŠKD BUDE V PREVÁDZKE DO 14:00 HOD. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie ZŠ

Oznam

Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu zisťujeme záujem zo strany rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby […]

Oznam
Vážení rodičia,dňa 13.6.2022 začne prebiehať na našej škole rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, aby sa v školskom roku 2022/2023 mohli deti stravovať v novom a kultúrnom prostredí.Z tohto dôvodu nám bude dovážaná balená strava pre I.stupeň z inej školskej jedálne.Prosíme rodičov, ktorí nemajú záujem o túto formu stravovania, aby dali do stredy 18.5.2022 informáciu vedúcej školskej […]

Oznam


Vážení rodičia,ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h. Predbežná prihláška do ŠKD

Predbežná prihláška do ŠKD


Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ

Dňa 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou o 12:40 h. Z organizačných dôvodov bude dňa 6.4.2022 udelené riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa a žiakov III.D a IV.C triedy. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka školy

OznamVážení rodičia,v  piatok 1.4.2022 sa bude konať zápis budúcich prváčikov.Chceme Vás požiadať, (ak to je možné), aby ste si vybrali svoje dieťa zo školského klubu detí skôr – najlepšie do 15:00 hod.Tým by ste nám pomohli pri organizácii Zápisu do 1.ročníka, nakoľko sú do nej zapojené aj vychovávateľky ŠKD.Za porozumenie ďakujeme.PaedDr. […]

Zápis do 1.ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023


„Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať.“ Prelúskali sme sa dvoma veselými príbehmi, porozmýšľali, čo je vlastne šťastie a prečo spieva Etna. V príbehoch sme našli odpovede na jednoduché i zložitejšie otázky, potom sme sa zahrali na umelcov. Vymysleli sme postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo, nakreslili obrázok. Do súťaže […]

Súťaž – Čitateľský oriešok v 3.A a 3.B


Vážení rodičia, predstavujeme Vám nové Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova, ktoré sú k nahliadnutiu TU a následne Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s novými stanovami Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova v priloženom dotazníku.Termín hlasovania je 18.3.2022 do 18:00 h. Hlasovanie – Nové stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova

Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ ProkofievovaV našej základnej škole je od marca 2022 umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty. Automat je umiestnený vo vestibule školy, kde si môže dieťa kúpiť mliečnu alebo inú desiatu. Automat je zatiaľ za nedotované ceny. Dotovaná verzia sa chystá v priebehu budúceho školského roku, zatiaľ poskytujeme školský […]

Mliečny automat


Pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiaci predložia triednemu učiteľovi Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast), ktorý má […]

Uvoľňovanie opatrení v školách od 25.2.2022


Vážení rodičia, vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol celú našu spoločnosť. Neistotu, strach a obavy prežívajú nielen dospelí, ale aj deti, ktoré súčasnú situáciu vnímajú a môže v nich vyvolávať zmätok a strach.„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz […]

Hovorme s deťmi o vojne v Ukrajine

V roku 2019 sme vybudovali pre naše deti krásny priestor herne ŠKD, ktorý sme plánovali slávnostne otvoriť, čo nám však prekazilo pandemické obdobie. Keďže herňu stále nemôžete osobne zhliadnuť, chceme Vám ju aspoň týmto spôsobom odprezentovať. Plánujeme ju využívať na celoklubové aktivity – čo doteraz z protiepidemických opatrení stále nemôžeme, […]

Herňa ŠKDKONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV ________________________________________   PRIEZVISKO A MENO DEŇ KONZULTAČNÉ HODINY PaedDr. Chytilová Milena štvrtok 14:00 – 16:00 Mgr. Loišová Janka streda 14:00 – 16:00 Mgr. Andrik Edit štvrtok 14:00 – 15:00 Mgr. Aujeský Juraj pondelok 14:00 – 15:00 Mgr. Bajbárová Mária pondelok 13:00 – 14:00 Mgr. Bobáková Jarmila […]

Konzultačné hodiny pre rodičov


PRIEZVISKO A MENO FUNKCIA TELEFONICKÝ KONTAKT EMAILOVÁ ADRESA Mgr. Mosná Diana, PhD. riaditeľka školy 947 487 910 mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Loišová Janka zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka 3.D 947 487 911 loisova.janka@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Andrik Edit triedna učiteľka 1.A 947 487 922 andrik.edit@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Aujeský Juraj triedny učiteľ 5.A aujesky.juraj@zsprokofievova.petrzalka.sk Mgr. Bajbárová Mária […]

Zoznam pedagógov


Vážení rodičia, žiadame Vás obratom o potvrdenie záujmu o antigénové testy v počte 5 ks na žiaka ( netýka sa to žiakov, ktorí obdržali antigénové testy v septembri 2021 (25 ks). V prípade záujmu o testovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Termín prejavenie záujmu o testovacie […]

Záujem o antigénové testy – 26.10.2021
Vážení rodičia, v týchto dňoch bolo spustené 3. kolo distribúcie samotestovania žiakov v domácom prostredí. V prípade záujmu o samotestovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek. […]

Samotestovanie žiakov – 3. kolo


KLOKTACIE TESTY          Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport umožňuje jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí […]

Kloktacie PCR testyANTIGÉNOVÉ SAMOTESTOVANIE V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a […]

Antigénové samotestovanie


OZNAM K PLATBÁM ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 2021/2022 ŠJ pri ZŠ Prokofievova 5  Výška stravnej jednotky:         1.stupeň: 1, 21 €/deň 2.stupeň: 1, 30 €/deň Režijné náklady: 10 €/mesiac      Odporúčame rodičom, aby si nastavili trvalý príkaz na sumu:   1.stupeň 33 €/mesiac 2.stupeň 34,7 €/mesiac Strava sa uhrádza mesiac […]

Oznam ŠJ


O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho […]

Oznam – k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím ...Naša záhradka Po rekonštrukcii kanalizácie a následnej oprave chodníka pred budovou školy nám zo zeleného zátišia zostal kus Sahary posiatej kameňmi a stavebným odpadom. V daždivom počasí stihol zarásť burinou. Aby sme na uvedenom úseku mohli začať s úpravami, bolo potrebné skultivovať pozemok, s čím nám pomohla VPS ( pán Róbert Marek obratom zareagoval na […]

Naša záhradka


Vážení rodičia, vyplnením žiadostí Vám budú vrátené preplatky za čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD, kaucia a preplatky za stravné v ŠJ za školský rok 2020/2021. Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD Žiadosť o vrátenie kaucie za stravné zo ŠJ Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu  

Preplatok za ŠKD