Školské a mimoškolské aktivity


Dňa 3.5. sme pre deti pripravili exkurziu na Radlinského ulici, kde sa od hasičov dozvedeli veľa informácii o ich práci , hasičskej výstroji, výzbroji a technike. Deti si mali možnosť vyskúšať niektoré súčasti výstroja hasiča, prezrieť si interiér hasičského vozidla, spôznať signál pri zvolávaní hasičov k zásahu, sledovať demonštrácie s niektorými […]

Exkurzia v Hasičskom a záchrannom útvareAKTIVITA trieda/ročník Vychádzka na Bratislavský hrad 2. stupeň Obvodné kolo Geografickej olympiády4.2.2016 5.-9.ročník Výchovný koncert spojený s voľbou povolania9.2. 2016 Lyžiarsky kurz 13.2.2016 – 19.2.2016 Donovaly Žiaci 5.-9. ročník podľa záujmu Petržalská super škola Murárik červenokrídly celoživotná láska 6. ročník Biologická olympiáda kat. C – okresné kolo Chemická olympiáda kat. […]

Školské a mimoškolské aktivity – Február