zsprokofievova


Vážení rodičia,dňa 13.6.2022 začne prebiehať na našej škole rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, aby sa v školskom roku 2022/2023 mohli deti stravovať v novom a kultúrnom prostredí.Z tohto dôvodu nám bude dovážaná balená strava pre I.stupeň z inej školskej jedálne.Prosíme rodičov, ktorí nemajú záujem o túto formu stravovania, aby dali do stredy 18.5.2022 informáciu vedúcej školskej […]

OznamVážení rodičia,ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h. Predbežná prihláška do ŠKD

Predbežná prihláška do ŠKDMinisterstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj […]

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniachDeň Zeme je každý rok 22.apríla.Tento deň sme si pripomenuli aj v ŠKD rôznymi aktivitami, ktoré primerane veku pre deti pripravili vychovávatelia v ŠKD.Deti si spoločne pozreli video – Deň Zeme, v oddeleniach riešili pracovné listy s tematikou Dňa Zeme, formou brainstormingu triedili odpad, skladali puzzle, interaktívne súťažili v kvíze o životnom […]

Deň Zeme v ŠKD
Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vás informujeme, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť […]

Uvoľnenie opatrení v školách a školských zariadeniach v súvislosti s ...


V 3.E sú veľkí milovníci technológií, preto sa veľmi potešili zadaniu z informatiky. Úlohou bolo zostaviť PC podľa vlastnej fantázie, z rôznych materiálov a komponentov. Bola to zábava!Dátum: 13.4.2022Predmet: InformatikaVyučujúci: Mgr. Július Šiko, Bc. Eva Turčinová

Stavba počítača v 3.EFirma Dell Technologies zahájila už 5. ročník zamestnaneckého grantového programu, ktorým podporujú aj verejnoprospešné aktivity. Do súťaže bol zaradený rozbehnutý projekt vstupnej haly, z ktorého chceme vytvoriť multifunkčný moderný priestor. Aj napriek vysokému počtu a rôznorodosti nominovaných projektov sme zaujali a tento grant získali v hodnote 2000€. Týmto chceme poďakovať […]

Získaný grant


Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ


Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve […]

Školský poriadok
Dňa 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou o 12:40 h. Z organizačných dôvodov bude dňa 6.4.2022 udelené riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa a žiakov III.D a IV.C triedy. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka školy

Oznam
Príjemný je pohľad na kreatívnu činnosť žiakov 2.A triedy, ktorá sa udiala 24.3.2022 priamo v reštaurácii MAKERY. Naučili sa niečo nové, zabavili sa, dali priechod svojej fantázii a na záver si aj pochutnali na vlastnoručne upečených  cookies. S balíčkom zvyšných svojich výrobkov sa pyšne vrátili do školy. Viac fotografií nájdete TU

Spoločné pečenie 2.AVážení rodičia,v  piatok 1.4.2022 sa bude konať zápis budúcich prváčikov.Chceme Vás požiadať, (ak to je možné), aby ste si vybrali svoje dieťa zo školského klubu detí skôr – najlepšie do 15:00 hod.Tým by ste nám pomohli pri organizácii Zápisu do 1.ročníka, nakoľko sú do nej zapojené aj vychovávateľky ŠKD.Za porozumenie ďakujeme.PaedDr. […]

Zápis do 1.ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023„Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať.“ Prelúskali sme sa dvoma veselými príbehmi, porozmýšľali, čo je vlastne šťastie a prečo spieva Etna. V príbehoch sme našli odpovede na jednoduché i zložitejšie otázky, potom sme sa zahrali na umelcov. Vymysleli sme postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo, nakreslili obrázok. Do súťaže […]

Súťaž – Čitateľský oriešok v 3.A a 3.B


Vážení rodičia, predstavujeme Vám nové Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova, ktoré sú k nahliadnutiu TU a následne Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s novými stanovami Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova v priloženom dotazníku.Termín hlasovania je 18.3.2022 do 18:00 h. Hlasovanie – Nové stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova

Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova
V našej základnej škole je od marca 2022 umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty. Automat je umiestnený vo vestibule školy, kde si môže dieťa kúpiť mliečnu alebo inú desiatu. Automat je zatiaľ za nedotované ceny. Dotovaná verzia sa chystá v priebehu budúceho školského roku, zatiaľ poskytujeme školský […]

Mliečny automatPri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiaci predložia triednemu učiteľovi Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast), ktorý má […]

Uvoľňovanie opatrení v školách od 25.2.2022
Vážení rodičia, vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol celú našu spoločnosť. Neistotu, strach a obavy prežívajú nielen dospelí, ale aj deti, ktoré súčasnú situáciu vnímajú a môže v nich vyvolávať zmätok a strach.„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz […]

Hovorme s deťmi o vojne v Ukrajine
ŠKOLSKÝ PORIADOK Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a […]

Oznam


Milí rodičia a priatelia školy, chceme Vás osloviť s možnosťou prispieť 2% z dane (cez o.z. Rodičovské združenie ZŠ Prokofievova) na rekonštrukciu vstupnej haly, ktorú naša škola pripravuje v spolupráci s architektonickým štúdiom. Plánujeme vybudovať moderné výchovno-vzdelávacie a kultúrne centrum, ktoré bude slúžiť nie len žiakom, ale aj rodičom, pedagógom, umelcom a širšej verejnosti. Cieľom projektu je vytvoriť […]

2%
Na hodine výtvarnej výchovy sme sa v miestnej knižnici zúčastnili veľmi zaujímavej výstavy s názvom Tiché putovanie. Mali sme možnosť nazrieť do krásne spracovaných kníh z rôznych kútov sveta a zahrať si rôzne kreatívne aktivity. Výstava sa nám veľmi páčila a potešila nás. Trieda: 3.E Vyučujúci: Mgr. Lucia Zajac Valová, […]

Tiché putovanie – 3.E


Matematika nás baví! Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 8.12.2021. V kategórii P3 sa za 3.B zúčastnilo 10 detí a všetky patria medzi úspešných riešiteľov. Najlepší výsledok za 3.ročník dosiahol  Alex Plšek. Výsledky sa dozvieme 17. decembra a s napätím čakáme, kto postúpi do okresného kola.

Matematika nás baví!