zsprokofievova


Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny


Vážení rodičia, 26.4 .2021 (v pondelok) bude obnovená povinná prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov  ZŠ. Žiaci  2. stupňa budú vstupovať do budovy školy od 7:30 h do 7:55 h bočným vchodom. Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa: prekrytie horných dýchacích ciest, preukázanie sa platným antigénovým testom, vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti […]

Obnovenie vyučovania od 26.4.2021.


Vážení rodičia budúcich prvákov,         všetci žijeme zvláštnu dobu poznamenanú pandémiou, ktorá vážnym spôsobom zasiahla a stále zasahuje do našich životov. Niektoré tradície musia nahradiť nové skutočnosti, ktoré sa stávajú realitou súčasných dní. Jednou z týchto udalostí je aj zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. O prvý, slávnostný kontakt so školou budú […]

Zápis do 1. ročníka ZŠ  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti   Rozhodnutie MČ Petržalka o obnovení vyučovania na ZŠ od 26.4.2011 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 19.4.2021 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb […]

Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR, MČ Petržalka, ÚVZ SR

Testovanie výplachom ústnej dutiny Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné […]

Testovanie výplachom ústnej dutiny


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze […]

Sčítanie obyvateľov 2021


Prosím tých rodičov, ktorí majú záujem o prezenčnú výučbu svojho dieťaťa v 1. – 4. ročníku od 22. 3. 2021, aby svoje dieťa obratom prihlásili vyplnením dotazníka. Vyjadrenie záujmu je podmienené splnením už známych podmienok (potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, negatívne výsledky testov rodičov), vyplnením online dotazníka. Žiadam rodičov, aby sa […]

Záujem o prezenčné vzdelávanie od 22.3.2021Vážení rodičia, na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021 prezenčne – prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému […]

Záujem o prezenčné vyučovanieVážení rodičia, mestská časť Bratislava-Petržalka zvažuje možnosť zabezpečenia prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ na prvom stupni v budúcom týždni (od 15.2.2021). V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste vyjadrili svoj záujem o otvorenie ZŠ za známych podmienok (potvrdenie o bezinfečnosti, negatívny antigénový test aspoň jedného zo zákonných zástupcov), vyplnením […]

Záujem o otvorenie škôl
Vážení rodičia, v súlade s manuálom NÁVRAT DO ŠKÔL 2021 a novým usmerneniami MŠVVaŠ potrebujeme veľmi rýchlo zistiť záujem rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ o návrat žiakov do školy. Veľmi pekne Vás prosím, aby ste vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke školy. Na základe záujmu žiakov, rodičov […]

Dotazník – návrat do škôl 2021
Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do rady školy za rodičov. Na základe výsledkov volieb sa členmi Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5 na najbližšie volebné obdobie, teda od 19.11.2020 do 18.11.2024 stávajú:   Marika TOPOĽSKÁ, dipl. um. 75,6% hlasov Mgr. Marián MESÁROŠ […]

Výsledky volieb do rady školy

Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Pripomíname si  krásu jesennej prírody, farieb, chuti ovocia a aktivity spojené s dňom jablka, úctou k starším, halloween. Októbrové popoludnia v našom školskom klube bývajú plné nápadov a radosti Strihá sa, lepí, aranžuje. Vďaka všetkým šikovným rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach vytvoriť farebnú jesennú výstavku.

Jeseň v ŠKDORGANIZÁCIA VYUČOVANIA DŇA 02.09.2020 – prípravný ročník, 1.ročník ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA DŇA 02.09.2020 – 2. – 9. ročník Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

2.9.2020Vytvorili sme online hru ImO, v ktorej si deti precvičujú tvorenie, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, pamäť a iné. ImO odporúča aj MŠVVaŠ SR cez projekt https://www.ucimenadialku.sk/. Až do konca augusta sa deti ZŠ a MŠ stále môžu zdarma hrať. Sme veľmi radi, že program i naďalej využívajú a že sa k nemu vracajú. Na ZŠ […]

Učíme sa netradične – online hra- program ImO.Vážení rodičia, V nasledujúcich odkazoch nájdete prihlášky do ŠKD na budúci školský rok – 2020/2021. Vzhľadom k momentálnej situácii využívame túto formu, prosíme Vás o ich vyplnenie. Po znovuotvorení školských zariadení budeme prihlášky aktualizovať v písomnej forme s Vašim podpisom. Ďakujeme Vedenie školy Predbežná prihláška dieťaťa 2. – 5. ročníka do ŠKD pri ZŠ […]

Predbežné prihlášky na šk. rok 2020/2021VÁŽENÍ RODIČIA, VZHĽADOM NA TO, ŽE VYUČOVANIE JE AŽ DO ODVOLANIA PRERUŠENÉ, ŽIADAM VÁS, ABY STE  ZRUŠILI TRVALÉ PRÍKAZY NA ÚHRADU ŠKD. AK NIEKOMU PLATBA NA MESIAC APRÍL ODIŠLA, POPLATOK VRÁTIME. ĎAKUJEM. MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ RIADITEĽKA ŠKOLY

Oznam o platbách ŠKD


Dňa: 4.3.2020 žiaci z 2. A triedy navštívili interaktívnu a edukačnú výstavu „Doba kamenná“. Výstava je inštalovaná v centre VIVO Bratislava na Vajnorskej 100. V úvodných aktivitách sa deti preobliekali do kostýmov z doby kamennej a preniesli sa do čias predhistorického obdobia, pričom  zažili neopakovateľné edukačné dobrodružstvo. Pútavou, vzrušujúcou, edukačno-zábavnou formou sa dozvedeli viac o histórii ľudstva, o živote pradávnych […]

Interaktívna a edukačná výstava – Doba kamenná
Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom ŠKD sa dňa 12.2.2020  ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa premenili na víly, princezné, pirátov a rôzne zvieratká, tancovali a súťažili. Prežili sme veselé popoludnie, na ktoré budú deti určite radi spomínať. Boli masky, veľký […]

Fašiangový harmatanec v ŠKD9.12.2019 sa v Tvoroch mesta žúrovalo. 🥳 Žúr spestrilo Divadlo na hojdačke s predstavením Na zemi dobre mi, ale počas žúrky sme stihli zhodnotiť doterajšie aktivity nášho skoro ročného pôsobenia., ktoré sú zaznamenané v novučičkej brožúrke Tvory mesta, občerstviť sa a potešili nás i pracovno-herné zošity pre každého tvoráka.  

Tvory mesta – Žúr