zsprokofievova30. júna sme ukončili školský rok 2021/2022. Žiaci si prevzali vysvedčenia, p. riaditeľka odovzdala ocenenia a deti vykročili v ústrety letným prázdninám. Samozrejme boli tu aj takí, ktorí sa do školských lavíc našej školy už nevrátia – naši deviataci. Ich dnešná rozlúčka bola presne taká, ako sa patrí a my im […]

Posledný školský deň
Koncom mája sa deti zo ŠKD zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorá bola vyhlásená pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma.Deti ilustrovali bájky ako „Tiger a láska, Zrnko ryže a Kameň“.Základným kritériom hodnotenia výtvarných prác bola ich originalita a umelecká kvalita. Pri výbere prác […]

Indické bájky očami slovenských detíVážení rodičia, v dňoch 28.6.2022 a 29.6. 2022 bude končiť vyučovanie pre žiakov 2. stupňa 4. vyučovacou hodinou o 11:45 h kvôli zvyšujúcim sa teplotám počasia. Mgr. Diana Mosná, PhD.riaditeľka ZŠ

Oznam
Chcela by som sa zo srdca poďakovať za ocenie mojej pegadogickej práce pánovi Jánovi Hrčkovi a pani riaditeľke Diane Mosnej za nomináciu a za podporu inovatívnych aktivít. Je to podnet, ktorý ma poháňa a motivuje posúvať žiakov vpred efektívnejšie, modernejšie a hlavne s úsmevom a láskou.  Monika Kozlíková

Poďakovanie


S deťmi z 3. ročníka v ŠKD sme sa 22.6.2022 v rámci workshopu „Intervencie pri rieke“ v rámci projektu DANUrB+  a prostredníctvom združenia Tvory mesta vybrali k Chorvátskemu ramenu, kde sme sa dozvedeli  o pôvodnej podobe Chorvátskeho ramena, jeho premenách a taktiež o premenách jeho širšieho okolia v priebehu dejín, podľa čoho dostala Petržalka svoj názov […]

Intervencie pri riekeVážení rodičia,z prevádzkových dôvodov sa dňa 30.6.2022 nebude vydávať obed ani pre l.stupeň.Deti sú automaticky odhlásené. ŠKD BUDE V PREVÁDZKE DO 14:00 HOD. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie ZŠ

Oznam1. jún. Je to deň všetkých detí – malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň, plný hier, zábavy a radosti. A inak to nebolo ani na našej škole, kde čakalo na deti zážitkové dopoludnie.Pedagógovia školy v spolupráci so ZUŠ Prokofievova 5 a LeavingRoom. sk  pripravili pre deti skvelé dopoludnie […]

Deň detí
Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu zisťujeme záujem zo strany rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby […]

Oznam
LeavingRoom. sk vás spolu s vašim deťmi vezme na dobrodružnú výpravu, rozhýbe vaše logické myslenie a ponúkne nezvyčajnú skvelú zábavu.  Každá escape room (úniková izba) vám prinesie nové výzvy, dobrodružstvá, nové logické úlohy a hádanky, ktoré musíte spoločnými silami prekonať.  LeavingRoom.sk prevádzkuje Detské escape room v Bratislave. Tvorí zážitkové únikovky […]

Ponuka – denný tábor


Dňa 26.5.2022 sa žiaci 2. stupňa a deti ŠKD zúčastnili besedy na tému – SPOZNÁVAME INÉ KULTÚRY, ktorú prezentoval tajomník občianskeho združenia Slovindia p. Ivan Malek. Pútavým rozprávaním priblížil žiakom kultúru ďalekej, exotickej Indie – krajiny, ktorá dala celému svetu nulu a aj arabské číslice, ktoré dnes používame a ktoré majú pôvod v Indii. […]

Beseda – Spoznávame iné kultúry
Dňa 25.5.2022 sme usporiadali v rámci ŠKD celoklubovú športovú akciu – ŠKD V POHYBE. Keďže nám počasie dnes neprialo, presťahovali sme sa na do školských telocviční, kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Športový deň bol pre deti plný smiechu, zábavy a radosti z pohybu. Všetci pretekali ako o dušu a tak sa víťazmi stali všetky […]

ŠKD v pohybeVážení rodičia,dňa 13.6.2022 začne prebiehať na našej škole rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, aby sa v školskom roku 2022/2023 mohli deti stravovať v novom a kultúrnom prostredí.Z tohto dôvodu nám bude dovážaná balená strava pre I.stupeň z inej školskej jedálne.Prosíme rodičov, ktorí nemajú záujem o túto formu stravovania, aby dali do stredy 18.5.2022 informáciu vedúcej školskej […]

Oznam
Vážení rodičia,ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h. Predbežná prihláška do ŠKD

Predbežná prihláška do ŠKD


Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj […]

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach
Deň Zeme je každý rok 22.apríla.Tento deň sme si pripomenuli aj v ŠKD rôznymi aktivitami, ktoré primerane veku pre deti pripravili vychovávatelia v ŠKD.Deti si spoločne pozreli video – Deň Zeme, v oddeleniach riešili pracovné listy s tematikou Dňa Zeme, formou brainstormingu triedili odpad, skladali puzzle, interaktívne súťažili v kvíze o životnom […]

Deň Zeme v ŠKD
V 3.E sú veľkí milovníci technológií, preto sa veľmi potešili zadaniu z informatiky. Úlohou bolo zostaviť PC podľa vlastnej fantázie, z rôznych materiálov a komponentov. Bola to zábava!Dátum: 13.4.2022Predmet: InformatikaVyučujúci: Mgr. Július Šiko, Bc. Eva Turčinová

Stavba počítača v 3.E


Firma Dell Technologies zahájila už 5. ročník zamestnaneckého grantového programu, ktorým podporujú aj verejnoprospešné aktivity. Do súťaže bol zaradený rozbehnutý projekt vstupnej haly, z ktorého chceme vytvoriť multifunkčný moderný priestor. Aj napriek vysokému počtu a rôznorodosti nominovaných projektov sme zaujali a tento grant získali v hodnote 2000€. Týmto chceme poďakovať […]

Získaný grant


Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠRiaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve […]

Školský poriadok