Popis krokov pre venovanie 2% z dane


2 percentaAk ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo na sekretariát ZŠ.

 

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Poznámky:

 

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

 • Uviesť priamo v daňovom priznaní (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi.
 • Občianske združenie PROKOFKO
  Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
  IČO: 30866243

 

Ak ste právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

 • Uviesť priamo v daňovom priznaní (IV. Časť priznania ), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi.
 • Občianske združenie PROKOFKO
  Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
  IČO: 30866243