Indické bájky očami slovenských detí


Koncom mája sa deti zo ŠKD zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorá bola vyhlásená pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma.
Deti ilustrovali bájky ako „Tiger a láska, Zrnko ryže a Kameň“.
Základným kritériom hodnotenia výtvarných prác bola ich originalita a umelecká kvalita. Pri výbere prác sa hodnotilo najmä výtvarné estetické spracovanie námetu a prístup k  téme.  Porotu zaujali aj práce detí z našej ŠKD a získali ocenenie.

Natália Schmögerová (1.B) 3. miesto 
Mário Roessel (3.E) špeciálna cena za talent

Slávnostná vernisáž a oceňovanie víťazov sa uskutoční 16. septembra v Liptovskom Mikuláši.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a sme na vás veľmi pyšní!