Výlet – 1. ročníky


Máme radi mesto v ktorom žijeme.

Vláčik Blaváčik zobral na výlet všetkých prvákov.
Deti z 1.A, 1.B, 1.C sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Bratislave.
Najviac sa im páčilo na Bratislavskom hrade.
Energiu doplnili zmrzlinou.

FOTOGALÉRIA TU