Predbežná prihláška do ŠKD


Vážení rodičia,
ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023 navštevovalo Školský klub detí na našej škole, žiadame Vás o vyplnenie predbežnej prihlášky do ŠKD.
Termín odoslania predbežnej prihlášky je 22.5.2022 do 17:00 h.

Predbežná prihláška do ŠKD