Oznam


Vážení rodičia,

MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu zisťujeme záujem zo strany rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

Zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom žiakov na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022 pred letnými prázdninami.

V prípade záujmu žiadame rodičov o vypísanie dotazníka.
Termín zisťovania záujmu je
5.6.2022 do 18:00 h.

Záujem o antigénové testy