Denný archív: 30 mája, 2022Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu zisťujeme záujem zo strany rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby […]

Oznam