Získaný grant


Firma Dell Technologies zahájila už 5. ročník zamestnaneckého grantového programu, ktorým podporujú aj verejnoprospešné aktivity.
Do súťaže bol zaradený rozbehnutý projekt vstupnej haly, z ktorého chceme vytvoriť multifunkčný moderný priestor.


Aj napriek vysokému počtu a rôznorodosti nominovaných projektov sme zaujali a tento grant získali v hodnote 2000€.

Týmto chceme poďakovať firme Dell Technologies za možnosť nominovať tento projekt a pani Kataríne Kasmanovej, ktorá ho s veľkým nasadením úspešne presadila.