Deň Zeme v ŠKD


Deň Zeme je každý rok 22.apríla.
Tento deň sme si pripomenuli aj v ŠKD rôznymi aktivitami, ktoré primerane veku pre deti pripravili vychovávatelia v ŠKD.
Deti si spoločne pozreli video – Deň Zeme, v oddeleniach riešili pracovné listy s tematikou Dňa Zeme, formou brainstormingu triedili odpad, skladali puzzle, interaktívne súťažili v kvíze o životnom prostredí. V skupinách pracovali na spoločnom plagáte ku Dňu Zeme, prezentovali návrhy ako môžu svojim správaním Zem a životné prostredie chrániť
.