Denný archív: 11 apríla, 2022


Firma Dell Technologies zahájila už 5. ročník zamestnaneckého grantového programu, ktorým podporujú aj verejnoprospešné aktivity. Do súťaže bol zaradený rozbehnutý projekt vstupnej haly, z ktorého chceme vytvoriť multifunkčný moderný priestor. Aj napriek vysokému počtu a rôznorodosti nominovaných projektov sme zaujali a tento grant získali v hodnote 2000€. Týmto chceme poďakovať […]

Získaný grant


Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti. Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov […]

Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ