Zápis do 1.ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023


Vážení rodičia,
v  piatok 1.4.2022 sa bude konať zápis budúcich prváčikov.
Chceme Vás požiadať, (ak to je možné), aby ste si vybrali svoje dieťa zo školského klubu detí skôr – najlepšie do 15:00 hod.
Tým by ste nám pomohli pri organizácii Zápisu do 1.ročníka, nakoľko sú do nej zapojené aj vychovávateľky ŠKD.
Za porozumenie ďakujeme.
PaedDr. Milena Chytilová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ Prokofievova 5, BA

V prípade potrebných ďalších informácií sa môžete obrátiť na zástupkyňu pre 1.stupeň – PaedDr. MILENA CHYTILOVÁ tel. č. 0948 942 707