Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova


Vážení rodičia,

predstavujeme Vám nové Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova, ktoré sú k nahliadnutiu TU a následne Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s novými stanovami Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova v priloženom dotazníku.
Termín hlasovania je 18.3.2022 do 18:00 h.

Hlasovanie – Nové stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova