Oznam


  1. Dňa 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie pre žiakov II. stupňa.
    Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou o 12:40 h.


  2. Z organizačných dôvodov bude dňa 6.4.2022 udelené riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa a žiakov III.D a IV.C triedy.

Mgr. Diana Mosná, PhD.
riaditeľka školy