Mliečny automat


V našej základnej škole je od marca 2022 umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty.

Automat je umiestnený vo vestibule školy, kde si môže dieťa kúpiť mliečnu alebo inú desiatu.

Automat je zatiaľ za nedotované ceny. Dotovaná verzia sa chystá v priebehu budúceho školského roku, zatiaľ poskytujeme školský mliečny program v rámci školskej jedálne.

Brejkomat je bezhotovostný, funguje na princípe kartičiek s čiarovým kódom, ktoré sa dobíjajú kreditom.
Kartičku si vie dieťa vybaviť v školskej jedálni u vedúcej ŠJ.

DOBITIE KARTY 

Brejky kartu vášho dieťaťa môžete dobiť ľubovoľnou sumou nasledujúcim spôsobom:

  1. Prostredníctvom internet bankingu vašej banky
  2. Poštovou poukážkou typu „U“ priamo na pobočke pošty
  3. Vkladom na účet priamo v Tatra banke

Dôležité údaje pre zadanie platby:

Číslo účtu: 2626179208/1100 (majiteľ účtu: Rajo, a.s.)
IBAN: SK04 1100 0000 0026 2617 9208
Variabilný symbol: celé číslo karty

POZOR: Pri nesprávne uvedenom alebo chýbajúcom variabilnom symbole nebude platba priradená správne. V takom prípade píšte na karty@rajo.sk

Kartu nevyhadzujte je dobíjateľná a bude platná po celú dobu školskej dochádzky. V prípade straty karty je možné kredit zablokovať a previesť na novú kartu, tú obdržíte v školskej jedálni spolu s postupom ako zabezpečiť prevod kreditu. Zoznam produktov, ktoré si môžu Vaše deti kúpiť v automate sa dá zablokovať a upravovať.
Aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujete na stránke
www.brejky.sk kliknutím na „skontrolovať stav na karte“.
Podrobné informácie o automate Brejky budú deťom poskytnuté aj prostredníctvom triednych učiteľov.