Tiché putovanie – 3.E


Na hodine výtvarnej výchovy sme sa v miestnej knižnici zúčastnili veľmi zaujímavej výstavy s názvom Tiché putovanie.
Mali sme možnosť nazrieť do krásne spracovaných kníh z rôznych kútov sveta a zahrať si rôzne kreatívne aktivity.

Výstava sa nám veľmi páčila a potešila nás.

Trieda: 3.E
Vyučujúci: Mgr. Lucia Zajac Valová, Mgr. Július Šiko
Asistentka: Bc. Eva Turčinová