Hovorme s deťmi o vojne v Ukrajine


Vážení rodičia,

vojnový konflikt na 🇺🇦Ukrajine zasiahol celú našu spoločnosť. Neistotu, strach a obavy prežívajú nielen dospelí, ale aj deti, ktoré súčasnú situáciu vnímajú a môže v nich vyvolávať zmätok a strach.
„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácii o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania.  Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môže prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.


Vážení rodičia,
buďte aj v tejto ťažkej dobe oporou pre svoje deti – diskutujte, hovorte s deťmi o tejto háklivej téme, aby sa cítili psychicky i fyzicky bezpečne.