Vianočná pošta pre seniorov


Vianočná pohľadnica signalizuje príchod Vianoc.

I my v ŠKD chceme priniesť kúsok sviatočnej pohody a skrášliť sviatočné dni starším ľuďom v domovov sociálnych služieb a tak sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov.