Prípravy na Mikuláša v 1.D


Celý kraj sťa striebro svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.
Chytro sadaj na sane,
v školičke ťa čakáme.
Ukážeme ti čo vieme,
rozprávočky rozpovieme,
prednesieme pekný verš,
nakreslíme čo len chceš.
Nič to zato, že sme malí,
statočne sme pracovali.
Ponáhľaj sa, Mikuláš,
ponáhľaj sa medzi nás.

Takto sa na Mikuláša tešili a pripravovali žiaci I. D triedy.

Anjelikov vyrobili z modelovacej hmoty na keramickom krúžku a domaľovali na hodine výtvarnej výchovy.