Matematika nás baví!


Matematika nás baví!

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 8.12.2021. V kategórii P3 sa za 3.B zúčastnilo 10 detí a všetky patria medzi úspešných riešiteľov. Najlepší výsledok za 3.ročník dosiahol  Alex Plšek.
Výsledky sa dozvieme 17. decembra a s napätím čakáme, kto postúpi do okresného kola.