Zoznam pedagógov


PRIEZVISKO A MENO

FUNKCIA

TELEFONICKÝ KONTAKT

EMAILOVÁ ADRESA

Mgr. Mosná Diana, PhD.

riaditeľka školy


947 487 910
mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Loišová Janka

zástupkyňa riaditeľky,
triedna učiteľka 3.D


947 487 911
loisova.janka@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Andrik Edit

triedna učiteľka 1.A


947 487 922
andrik.edit@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Aujeský Juraj

triedny učiteľ 5.A

aujesky.juraj@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Bajbárová Mária

triedna učiteľka 3.A


947 487 916
bajbarova.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Bobáková Jarmila

triedna učiteľka 1.D


947 487 924
bobakova.jarmila@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Bubancová Mária

triedna učiteľka 6.B

947 487 925 bubancova.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Cséfalvayová Zdenka

školský špeciálny pedagóg


947 487 614
specialnypedagog@zsprokofievova.petrzalka.sk

Cichová Iveta

triedna učiteľka 5.C


947 487 929
cichova.iveta@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Cisková Dana

triedna učiteľka 2.C


947 487 612
ciskova.dana@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

 

 

Mgr. Daráková Nikola

triedna učiteľka 1.E

947 487 613 darakova.nikola@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Dávidová Jana

triedna učiteľka 2.A

947 487 921 davidova.jana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Demjanovičová Lenka

pedagogický asistent

Mgr. Fecková Jana

pedagogický asistent

947 487 616 feckova.jana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Flímelová Gálisová Ivana

pedagogický asistent

flimelova-galisova.ivana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Filicki Jozef

učiteľ

947 487 926 filicki.jozef@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Gašparík Vladimír, PhD.

učiteľ

947 487 618 gasparik.vladimir@zsprokofievova.petrzalka.sk

Ing. Hankovská Martina

triedna učiteľka 4.C

Mgr. Hlistová Eva

školský psychológ

947 487 914 hlistova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Hornyaková Brigita

triedna učiteľka 6.A

hornyakova.brigita@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

 

 

Bc. Chytilová Simona

vychovávateľ ŠKD

947 487 918

chytilova.simona@zsprokofievova.petrzalka.sk

Bc. Jančíková Kornélia

pedagogický asistent

947 487 619 jancikova.kornelia@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Kozlíková Monika, DiS

triedna učiteľka 4.A

947 487 920 kozlikova.monika@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Královičová Terézia

triedna učiteľka 9.A

947 487 913 kralovicova.terezia@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Kratochvílová Adriána

vychovávateľka ŠKD

947 487 936 kratochvilova.adriana@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

 

 

Mgr. Machová Erika

triedna učiteľka 8.A

947 487 927 machova.erika@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

 

Mgr. Molota Štefan

triedny učiteľ 7.A

molota.stefan@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

 

Mgr. Petöová Zuzana

pedagogický asistent

947 487 622 petoova.zuzana@zsprokofievova.petrzalka.sk

 

Mgr. Pobijak Ida

triedna učiteľka 1.C

947 487 620 pobijak.ida@zsprokofievova.petrzalka.sk

Bc. Puterová Adriána

pedagogický asistent, vychovávateľka ŠKD

947 487 623 puterova.adriana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Slipecká Valéria

vychovávateľka ŠKD

947 487 928 slipecka.valeria@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Smolková Natália

triedna učiteľka 1.B

947 487 923 smolkova.natalia@zsprokofievova.petrzalka.sk

Bc. Šiko Július

triedny učiteľ 3.E

947 487 932 siko.julius@zsprokofievova.petrzalka.sk

Šoókyová Eva

vychovávateľka ŠKD

947 487 937 sookyova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Farkašová Zuzana

učiteľka

 947 487 626 farkasova.zuzana@zsprokofievova.petrzalka.sk

Šuličová Vlasta

vychovávateľka ŠKD

947 487 938 sulicova.vlasta@zsprokofievova.petrzalka.sk

Bc. Turčinová Eva

pedagogický asistent

947 487 624 turcinova.eva@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Zajac Valová Lucia

učiteľka

zajac-valova.lucia@zsprokofievova.petrzalka.sk

Mgr. Sárkoziová Mária

vychovávateľka ŠKD,
učiteľ NBV

947 487 934 sarkoziova.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk