Tvorivosť v 3.E


Žiaci z 3.E si vytvorili vlastnú spoločenskú hru, ktorú odprezentovali svojim spolužiakom. Využili svoju fantáziu a vytvorili tak niečo nové a zaujímavé.
Hru si spoločne zahrali a bola to zábava!

                                                                                                                  Mgr. Július Šiko, Bc. Evka Turčinová
25.11.2021