Prednáška – Násilie páchané na ženách


Dňa 25.11.2021 sa sa žiaci 2. stupňa zúčastnili prednášky na tému – Násilie páchané na ženách. Prednáška bola podľa reakcií detí zaujímavá a k téme mali veľa otázok.