Konzultačné hodiny pre rodičov


KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV
________________________________________

 

PRIEZVISKO A MENO

DEŇ

KONZULTAČNÉ HODINY

PaedDr. Chytilová Milena

štvrtok

14:00 – 16:00

Mgr. Loišová Janka

streda

14:00 – 16:00

Mgr. Andrik Edit

štvrtok

14:00 – 15:00

Mgr. Aujeský Juraj

pondelok

14:00 – 15:00

Mgr. Bajbárová Mária

pondelok

13:00 – 14:00

Mgr. Bobáková Jarmila

pondelok

13:00 – 14:00

Mgr. Bubancová Mária

pondelok

14:00 – 15:00

Cichová Iveta

streda

13:40 – 14:40

Mgr. Cisková Dana

pondelok

13:00 – 14:00

Mgr. Daráková Nikola

pondelok

13:00 – 14:00

Mgr. Dávidová Jana

pondelok

14:15 – 15:00

Mgr. Filicki Jozef

streda

13:40 – 14:40

Mgr. Gašparík Vladimír, PhD.

piatok

14:00 – 15:00

Ing. Hankovská Martina

štvrtok 12:50 – 13:35

Mgr. Hornyaková Brigita

štvrtok

14:00 – 14:30

Mgr. Kozlíková Monika, DiS

utorok

12:50 – 13:35

Mgr. Královičová Terézia

streda

14:00 – 15:00

Mgr. Machová Erika

pondelok

13:30 – 14:00

Bc. Molnárová Stanislava

štvrtok

12:30 – 13:00

Mgr. Molota Štefan

pondelok

14:00 – 14:30

Mgr. Novomeská Beata

Bc. Pilát Maroš

streda 14:00 – 15:00

Mgr. Pobijak Ida

pondelok

13:00 – 14:30

Mgr. Smolková Natália

streda

14:00 – 15:00

Bc. Šiko Július

utorok

13:30 – 14:30

Mgr. Farkašová Zuzana

pondelok

14:00 – 15:00

Mgr. Zajac Valová Lucia

utorok 12:40 – 13:10

Mgr. Sárkoziová Mária

pondelok

16:00 – 17:00