Samotestovanie žiakov – 3. kolo


Vážení rodičia,

v týchto dňoch bolo spustené 3. kolo distribúcie samotestovania žiakov v domácom prostredí. V prípade záujmu o samotestovaciu sadu pre Vaše dieťa Vás žiadame o vyplnenie dotazníka.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu.

Rodič sa zároveň zaväzuje informovať vedenie školy o pravidelnom vykonávaní samotestovania a jeho výsledkoch.

Testovanie v 3. kole sa týka iba žiakov, ktorí neobdržali testovaciu sadu na začiatku šk. roka 2021/2022.

Termín prejavenie záujmu o testovacie sady je nedeľa 26.9.2021 do 18:00 hod.

Záujem o samotestovanie – 3. kolo

Návod na použitie samodiagnostického testu