Kloktacie PCR testy


KLOKTACIE TESTY

         Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport umožňuje jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

V prípade záujmu o testovanie PCR kloktacími testami rodič vyplní tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“.

Pri odbere vzorky v domácom prostredí postačuje štandardné vybavenie domácnosti a zároveň je potrebné dodržovať základné hygienické opatrenie ( umyté ruky alebo využitie dezinfekcie rúk).

Inštruktážne video – Kloktacie testy

Čestné vyhlásenie – samoodber

ZÁUJEM O KLOKTACIE PCR TESTY