Novinky – červená fáza


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že škola sa nachádza od 22.11.2021 v červenej  fáze.

Trieda 1.C bude v karanténe do 30.11.2021.

Trieda 3.B bude v karanténe do 1.12.2021.

Trieda 5.A bude v karanténe od 25.11.2021 do 4.12.2021.

Trieda 4.A bude v karanténe od 29.11.2021 do 8.12.2021. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať od 30.11.2021.

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, rozvrhy hodín sú na stránke školy –  ROZVRHY – dištančné vzdelávanie.

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU od 26.11. 2021

OPATRENIA PLATNÉ OD 25.11.2021

V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25.11.2021 zavádzajú nasledovné zmeny:

🔸 povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách,

🔸 výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra.

Vážení rodičia,

využite prosím možnosť vypísanie tlačiva online  – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  TU,  alebo v sekcii COVID – usmernenia, ktoré po otvorení v aplikácii Dokumenty, prosím odošlite na adresu: sekretariat@zsprokofievova.petrzalka.sk