Antigénové samotestovanie


ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTOVANIE

V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie“.

Záujem o sady Ag testov je potrebné prejaviť do 25.8.2021 do 12:00h.

O presnom dátume výdaji samotestov Vás budeme včas informovať.

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Návod na použitie samodiagnostického testu

ZÁUJEM O DOBROVOĽNÉ SAMOTESTOVANIE AG TESTAMI