Naša záhradka


Naša záhradka

Po rekonštrukcii kanalizácie a následnej oprave chodníka pred budovou školy nám zo zeleného zátišia zostal kus Sahary posiatej kameňmi a stavebným odpadom. V daždivom počasí stihol zarásť burinou.

Aby sme na uvedenom úseku mohli začať s úpravami, bolo potrebné skultivovať pozemok, s čím nám pomohla VPS ( pán Róbert Marek obratom zareagoval na našu požiadavku), žiaci na pracovnom vyučovaní pod vedením učiteľov sa snažili, aby povyberali kamene a ostatný stavebný odpad, pokopali, pohrabali. Potom nastúpil tím odborníkov.

Mamička, Ing. Lucia Fekete Valkovičová, naslovovzatá odborníčka, ktorá nám už minulý rok výrazne pomáhala s realizáciou Eko projektu (s príspevkom  MŠVVaŠ SR), aj teraz navrhla výber rastlín, ich rozmiestnenie.  S ďalšou ochotnou mamičkou (pani Jankou Soboličovou), okrem detí naložili do auta aj našu zástupkyňu a v piatok podvečer doviezli dve plné autá zeminy, kvetov, kamenia, mulčovacej kôry. V pondelok popoludní sa zišli pred školou pedagógovia, rodičia a pod odborným dohľadom vysadili rastliny (ozdobné trávy, kríky, kvety).

V krásnom počasí vládla výborná nálada, porozumenie a jedna zo vzácnych chvíľ, keď učitelia „poslúchajú“ rodičov na slovo.

Výsledok je krásny a bude ešte krajší, keď sa nasadené rastliny rozrastú a budú prinášať všetkým potešenie,  radosť a príjemné vône.

Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka školy