Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť…


Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť…

V súvislosti s budovaním odborných učební  sme na škole vyraďovali starý a nepotrebný nábytok. V rámci predmetu Technika sa s vervou do rozoberania, rozbíjania pustili aj žiaci 2. stupňa. Pod taktovkou vyučujúcich pracovali naši žiaci v plnom pracovnom nasadení. Fotografie sú svedkom toho, že ich práca tešila a aj sa im darilo. Tichá a smutná škola spred začiatku mája sa zmenila na bzučiaci úľ, v ktorom má každý prácu, povinnosti ale aj radosť zo spoločných činností.