Denný archív: 8 júna, 2021


Naša záhradka Po rekonštrukcii kanalizácie a následnej oprave chodníka pred budovou školy nám zo zeleného zátišia zostal kus Sahary posiatej kameňmi a stavebným odpadom. V daždivom počasí stihol zarásť burinou. Aby sme na uvedenom úseku mohli začať s úpravami, bolo potrebné skultivovať pozemok, s čím nám pomohla VPS ( pán Róbert Marek obratom zareagoval na […]

Naša záhradka


Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť… V súvislosti s budovaním odborných učební  sme na škole vyraďovali starý a nepotrebný nábytok. V rámci predmetu Technika sa s vervou do rozoberania, rozbíjania pustili aj žiaci 2. stupňa. Pod taktovkou vyučujúcich pracovali naši žiaci v plnom pracovnom nasadení. Fotografie sú svedkom toho, že ich práca tešila […]

Keď je v škole povolené rozbíjať a ničiť…