Testovanie výplachom ústnej dutiny


Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na skorú identifikáciu vírusu ochorenia Covid-19 u detí a žiakov. Cieľom je, aby sa vďaka menej inváznemu spôsobu testovania dostalo do škôl viac žiakov, predovšetkým tí, ktorí to najviac potrebujú a tiež deti, ktoré sa nemohli alebo nechceli testovať antigénovými testami.

Kloktací test je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný spôsob samoodberu vzorky pre vykonanie vyšetrenia na ochorenie COVID-19. Vzorky sú odoberané formou výplachu ústnej dutiny žiaka čistou vodou doma.
Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia /citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS-CoV-2/ v porovnaní s antigénovými testami.

Prosím rodičov žiakov 5. až 9. ročníka, aby v prípade záujmu o takéto testovanie vyplnili dotazník
(t: 28.4.2021 do 12:00 h).

Tento test je plnohodnotný PCR test, deti testované týmto spôsobom nemusia byť testované AG testami.
Prvé platné testy pre novo prihlásených sa budú realizovať 6. mája 2021.

Žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa nezúčastnia testu formou výplachu ústnej dutiny, musia byť testovaní AG testami.

Testovanie výplachom ústnej dutiny od 6.5.2021