Záujem o prezenčné vzdelávanie od 22.3.2021


Prosím tých rodičov, ktorí majú záujem o prezenčnú výučbu svojho dieťaťa v 1. – 4. ročníku od 22. 3. 2021, aby svoje dieťa obratom prihlásili vyplnením dotazníka.
Vyjadrenie záujmu je podmienené splnením už známych podmienok (potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, negatívne výsledky testov rodičov), vyplnením online dotazníka.
Žiadam rodičov, aby sa vyjadrili najneskôr do 19. 3. 2021 do 10:00 h.

Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy

Záujem o prezenčné vyučovanie od 22. 3. 2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 22. 3. 2021