Záujem o prezenčné vyučovanie


Vážení rodičia,

na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021 prezenčne – prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Žiadame rodičov, aby zvážili nevyhnutnú potrebu umiestniť deti do školy na prezenčnú výučbu, nakoľko prezenčná výučba bude prebiehať len pre žiakov, ktorých obaja rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu (online), alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Prihlásení žiaci na prezenčné vyučovanie budú zaradení v ŠKD, kde sa budú  pripájať on – line na vyučovací proces svojej triedy.

Týmto Vás chceme požiadať o vyjadrenie potreby na vyučovaní svojho dieťaťa za už známych podmienok
(prehlásenie o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce oboch rodičov, potvrdenie o bezinfekčnosti, negatívny antigénový test aspoň jedného zo zákonných zástupcov), vyplnením online dotazníka.

Žiadam rodičov, aby sa vyjadrili najneskôr do 4.3.2021 do 16:00 h.

  Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy

Záujem o prezenčné vyučovanie

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 8.3.2021

Čestné vyhlásenie rodiča – o výkone práce