Učíme sa moderne a kvalitne


Na tunajšej škole z projektu Učíme sa moderne a kvalitne budujeme 2 odborné učebne informatiky,

Jazykovú učebňu, prírodovednú učebňu, polytechnickú učebňu.

Čoskoro ich budú užívať naši žiaci.