Testovanie výplachom ústnej dutiny


Testovanie výplachom ústnej dutiny

Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné.
Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na skorú identifikáciu vírusu ochorenia Covid-19 u detí a žiakov. Cieľom je, aby sa vďaka menej inváznemu spôsobu testovania dostalo do škôl viac žiakov, predovšetkým tí, ktorí to najviac potrebujú a tiež deti, ktoré sa nemohli alebo nechceli testovať antigénovými testami.
Kloktací test je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný spôsob samoodberu vzorky pre vykonanie vyšetrenia na ochorenie COVID-19. Vzorky sú odoberané formou výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez prítomnosti zdravotníckeho personálu, len pod dohľadom osoby, ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky.
Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).
Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.
Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami.

Prosím rodičov žiakov 3. až  9. ročníka, aby v prípade záujmu o takéto testovanie vyplnili dotazník (t: 30.3.2021 do 9:00 h).

Žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa nezúčastnia testu formou výplachu ústnej dutiny, môžu byť testovaní AG testami.

Testovanie výplachom ústnej dutiny