Sčítanie obyvateľov 2021


 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze našej Petržalke.

Prosíme, nezabudnite sčítať každé dieťa pod jeho rodným číslom samostatne.

Stačí, ak do 31. marca 2021 kliknete na www.SCITANIE.sk. Zaberie Vám to maximálne niekoľko minút, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Petržalke takto môžete pomôcť získať až 1,5 milióna eur ročne navyše. Mestská časť by následne mohla zabezpečiť napríklad zelenšie priestranstvá, modernejšiu dopravu a tiež kvalitnejšie vzdelanie Vašich/našich detí.
Ak so sčítaním potrebujete pomôcť, Petržalka pre Vás zriadila aj telefonickú linku 0947 48 7 777, na ktorú sa môžete obrátiť počas úradných hodín. 

Je postačujúce, ak Vaše/naše deti sčíta jeden z rodičov/zákonných zástupcov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť pod jeho rodným číslom. Nezabudnite tiež, že je potrebné uviesť údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021.

Sčítanie je jedinečná príležitosť na získanie užitočných informácií o štruktúre obyvateľstva. Zároveň sčítaním seba aj Vašich/našich detí pomôžete Petržalke získať finančné prostriedky, ktoré poslúžia aj na rozvoj našich základných a materských škôl a prispejú tak k ich lepšiemu fungovaniu.

Ďakujeme Vám, že ste s nami a že nám pomáhate.