Záujem o otvorenie škôl


Vážení rodičia,

mestská časť Bratislava-Petržalka zvažuje možnosť zabezpečenia prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ na prvom stupni v budúcom týždni (od 15.2.2021). V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste vyjadrili svoj záujem o otvorenie ZŠ za známych podmienok (potvrdenie o bezinfečnosti, negatívny antigénový test aspoň jedného zo zákonných zástupcov), vyplnením online dotazníka .

Žiadame rodičov, aby sa vyjadrili najneskôr do 10.2.2021 do 18:00h.
Ďakujem

Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy

Záujem o otvorenie ZŠ