Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR aktualizované 18.2.2021


Rozhodnutie MČ Petržalka o obnovení vyučovania v ZŠ od 22.2.2021

Rozhodnutie o obnovení vyučovania od 15.2.2021

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 8.2.2021

Oznam ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.


Vážení rodičia,

na základe informácií vydaných ministerstvom školstva výučba žiakov 2. stupňa ZŠ bude od 11.1.2021 prebiehať dištančne.

Rozvrhy hodín sú uverejnené v hlavnom menu – Dištančné vzdelávanie – Rozvhy.