Dotazník – návrat do škôl 2021


Vážení rodičia,
v súlade s manuálom NÁVRAT DO ŠKÔL 2021 a novým usmerneniami MŠVVaŠ potrebujeme veľmi rýchlo zistiť záujem rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ o návrat žiakov do školy.

Veľmi pekne Vás prosím, aby ste vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke školy.

Na základe záujmu žiakov, rodičov a zákonných zástupcov zabezpečí zriaďovateľ testovanie žiakov a aspoň jedného zákonného zástupcu tak, aby nebolo potrebné čakať v dlhých radoch.
Aktuálne informácie Vám sprostredkujeme cez IŽK.
Ďakujem za ústretovosť.

DOTAZNÍK